NEXT PRO POD | 400mAh 10w

790.00฿

เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ทำสีสันออกมาเยอะมาก และแต่ละสีมีความ Gradiant หน่อยๆ ทำให้เป็นจุดขายของพอตเปลี่ยนหัวค่ายนี้เลย สนใจสอบถามได้ที่ “Knockvape”